Mantre

Mana= Um     |     Tra=Projekcija

Beseda mantra izhaja iz staro indijskega jezika sanskrt. Sestavljena je z dveh delov: »Mana«, kar pomeni um in »Tra«, pomeni orodje ali projekcija. Torej mantra je orodje ali projekcija uma. Opisujejo jo tudi kot besedo moči, ki ščiti naš um pred lastnimi mislimi, ki skačejo na vse strani in jih s pomočjo mantre usmeri v eno točko, točko namena. Mantra je energija v obliki zvoka. Moč vsake mantre je v njeni vibraciji. Vsaka ima svoj namen. S ponavljanjem in koncentracijo na določeno mantro prikličemo njeno energijo.

Mantra je energija v obliki zvoka. Moč vsake mantre je v njeni vibraciji.

Um je sestavljen iz zvoka; iz besed in njihovega pomena. Te v sebi skrivajo določen občutek, energijo, zvok. Vsak notranji duh ima svojo lastno melodijo. Če hočemo spremeniti našega duha, moramo v bistvu spremeniti melodijo naše zavesti. Sami sebi začnemo »pripovedovati« drugo »zgodbo«, s tem pa se začne proces spreminjanja naše zavesti. Cilj skupinskega petja manter je stopiti v stik z notranjo tišino in izkušnjo le te poglobiti.

Taka oblika petja ustvari močno energijsko polje, ki nas duhovno hrani in vzbudi naše subtilne energije, kar nam omogoči ostrejše notranje zaznavanje. Učinek skupinskega petje manter občutimo še kar nekaj časa po skupnem glasbeno-meditacijskem druženju. Zvok, ki ga izkusimo odmeva in vibrira v našem bitju, ter nas podpira in hrani v vsakdanjem utripu življenja. Zato je lahko ravno mantra tisto sredstvo, ki nam pomaga pri uresničitvi neskončnega potenciala, ki leži v našem srcu.

Om Namah Shivaya

Om Namah Shiva

Om Namah Shivaya

Shiva Om Namah

Without music, life would be a mistake. (Friedrich Nietzsche)

… a tale CD je poseben, ko da bi Univerzum (spre)govoril skozi vas posebne kode!