1. UVODNO

Varovanje zasebnosti uporabnikov je za nas zelo pomembno, zato se KD Shamballa, Preloge1, 1211 Ljubljana-Šmartno zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost naših udeležencev oz. uporabnikov ter storilo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami.

 

2. PRAVNA PODLAGA

V KD Shamballa ravnamo z osebnimi podatki skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo GDPR in Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

 

3. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik obdeluje osebne podatke na podlagi osebne, izrecne, prostovoljne, ne izsiljene in nedvoumne privolitve posameznika, na podlagi sklenjene pogodbe ali pa na podlagi zakona.

Vsak uporabnik spletnega mesta www.shamballa.si, ki na našem spletnem mestu opravi vnos osebnih podatkov, daje tudi aktivno osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov na podlagi posebnega obrazca, ki ga odda pred poslanim povpraševanjem/naročilom/prijavo na e-novice.

Ponudnik o uporabnikih spletne strani www.shamballa.si zbira naslednje podatke:

• Naročilo na e-novice: e-naslov

• Spletna trgovina – nakup CD-ja: ime, priimek, naslov (kraj in poštna številka), telefon (mobilni / stacionarni), e-naslov, naziv podjetja (v kolikor želite račun na podjetje)

Zbrane podatke bo KD Shamballa uporabljala izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja ter za namene in obseg, za katere je stranka oz. uporabnik predhodno jasno seznanjena oz. poučena.

KD Shamballa se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovalo osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočilo tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke udeleženca oz. uporabnika razen, če bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Namen obdelave podatkov

Ponudnik bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljal izključno za naslednje namene:

• občasno pošiljanje e-sporočil

• da vam dostavimo zahtevane naročene izdelke

• obveščanje o novostih oz. ponudbah KD Shamballa Preloge1, 1211 Ljubljana-Šmartno

Posredovanje podatkov

Ponudnik zbranih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen:
• podatkov v primeru naročila izdelkov, ki jih ponuja ponudnik in posledično dostave – prenos vaših določenih podatkov se bo na podlagi vašega soglasja izvršil z zahtevami prevoznika – POŠTA SLOVENIJE d.d. in se bo nanašal na podatke nujne za dostavo blaga (številka naročila, ime in priimek, kontaktna številka in naslov za dostavo).

Varstvo podatkov in čas hrambe

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

Ponudnik varstvo osebnih podatkov zagotavlja v skladu s to politiko in z zahtevami za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa zakonodaja Republike Slovenije (veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami) in Splošno uredbo GDPR.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik svoje podatke, ki mu jih je posredoval ob registraciji, hrani ves čas, ko ima uporabnik status registriranega uporabnika v aplikacijah ponudnika ali je naročnik e-novic in še eno leto po prenehanju tega statusa oz. preklicu prijave na e-novice. Ostale podatke lahko hrani, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani, nato pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira, tako da določenega podatka ni več mogoče povezati z določenim uporabnikom.

Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi izrecne privolitve posameznika, obdelujemo za namene, opredeljene s privolitvijo in hranimo do preklica privolitve.

 

4. PRAVICE UPORABNIKOV / STRANK PO SPLOŠNI UREDBI GDPR

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate do nas naslednje pravice:

  • pravico do dostopa,
  • pravico do popravka,
  • pravico do izbrisa,
  • pravico do omejitve obdelave,
  • pravico do prenosljivosti podatkov,
  • pravico do ugovora obdelavi.

5. PIŠKOTKI

Naša spletna stran www.shamballa.si uporablja piškotke, na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1; (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).

Kaj so piškotki?

Upravljavec »piškotkov« in spletnega mesta je KD Shamballa, Preloge 1,1211 Ljubljan-Šmartno

Piškotki so datoteke, ki jih naše spletno mesto ustvari med obiskom ter se shranijo na vaš računalnik ob obisku našega spletnega mesta. Piškotki služijo za zagotavljanje sledljivosti in ko se naslednjič vrnete na stran preko istega brskalnika lahko le ta preveri, ali je piškotek prisoten, in uporabi podatke iz piškotka ter jih pošlje nazaj strani. Omogočajo nam, da prepoznamo ali nas je uporabnik že predhodno obiskal, in v nekaterih primerih temu lahko prilagodimo prikazano vsebino. Podatkov, zbranih s pomočjo lastnih piškotkov ne posredujemo tretjim osebam. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Shranjevanje piškotkov je v domeni izbranega brskalnika, ki ga uporabljate na računalniku, tako, da lahko sami shranjene piškotke po želji omejite ali izbrišete ali onemogočite s svojega računalnika.

Zakaj so piškotki potrebni?

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev, saj je interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša.

Piškotki se uporabljajo:
• za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani,
• za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske,
• za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi,
• za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave.